Chỉ vừa đầu tháng 7 thôi nhưng có rất nhiều cái tên ra mắt trong đó