Gần đây, Liên Quân Mobile có sự xuất hiện của một vị tướng mới mang tên Payna.