Dạo gần đây, Riot có rất nhiều chỉnh sửa giúp cho những tướng Hỗ Trợ có