The walking dead season 8 đã chính thức trở lại, ngay từ tập đầu tiên sự