Đúng là không nói trước được, tuổi thơ chúng ta đã từng sở hữu một trong