Tiếp theo những tựa game iPhone tuyệt cú mèo thuộc thể loại Free-to-play trong năm 2016,