Muốn biết khu vực nào nhiều loot trên map Sa mạc Miramar nhất ở PUBG Mobile quốc