Cuối tháng 11/2018 làng game Việt đã có đến 3 cái tên vừa ra mắt trên