HOT: Đấu Trường Chân Lý Mobile chuẩn bị ra mắt, đăng ký ngay thôi!

Riot lại chính thức công bố dự án game Đấu Trường Chân Lý Mobile (Teamfight Tactics Mobile) sắp ra mắt trong thời gian tới đây. Ngay bây giờ có thể tải đăng ký trước.

(more…)

Continue Reading HOT: Đấu Trường Chân Lý Mobile chuẩn bị ra mắt, đăng ký ngay thôi!