10,2 tỷ USD, con số chưa từng có trong lịch sử thâu tóm ngành game là