Thiến Nữ U Hồn Mobile đã được NetEase công bố và chính thức cho lên kệ App