Nhiều game thủ trục lợi ngọc bất chính từ việc nạp thẻ qua cổng Google Store,