Sẽ có rất nhiều các thay đổi trong bản update lần này của Liên Quân Mobile.