Làm thế nào để tăng lên cấp 30 nhanh trong ngày đầu tiên chơi Tình Kiếm 3D