Đổ bộ lên kho tải App Store trước đó nhưng tháng 4 vừa qua mới là