Tru Tiên 3D: Cảnh giới Tiên – Ma – Phật của các phái thay đổi ra sao? P1

Liệu rằng trong bản cập nhật sắp tới đây khi Tru Tiên 3D update thì các môn phái sẽ bước chân vào cảnh giới Tiên – Ma – Phật sẽ có gì thay đổi cần phải biết?

(more…)

Continue Reading Tru Tiên 3D: Cảnh giới Tiên – Ma – Phật của các phái thay đổi ra sao? P1