Đam mê, yêu thích dòng game đối  kháng đặc biệt là chiến đấu robot thì Turbine Fighter