Với ứng dụng Uber trên các dòng máy smartphone đang hot hiện nay là tiền đề