Ngày Open Beta của siêu phẩm MU Legend đã được ấn định ngay trong những ngày đầu