Dung lượng vô cùng nhẹ nhàng, cốt truyện hay và hấp dẫn, hiệu ứng bắt mắt…