Nhà phát hành: Simogo Handelsbolag Update gần nhất: 18 tháng 3 năm 2013 Dung lượng: 214