Những scandal, âm mưu đen tối dù có che dấu đến đâu thì cuối cùng sẽ bị