Kể từ 15/3/2016, người chơi sẽ được trải nghiệm nhiều tính năng mới thú vị hơn với phiên